phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 25.11. do 9.12.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

FAQ týkajúce sa bilaterálnych výziev

Odpovede na najčastejšie kladené otázky riešiteľov bilaterálnych výziev nájdete tu.

PP H-EUROPE 2021 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 09.11.2021 zverejňuje 2. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne.

Zmena otváracích hodín podateľne

Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy VV 2021 bude podateľňa v dňoch 9.11.2021 až 11.11.2021 otvorená a dňa 11.11.2021 budú predĺžené otváracie hodiny podateľne do 16:00 hod.. Napriek uvedenému, prosíme žiadateľov a širokú verejnosť, aby z dôvodu pretrvávajúcej pandémie uprednostnili zasielanie zásielok poštou a nie osobne do podateľne.

SK-TW 2021 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 27.10.2021 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-TW 2021.

Európska komisia hľadá nezávislých expertov

APVV informuje o „Výzve na vyjadrenie záujmu - Odborníci, ktorí pomôžu Európskej komisii s hodnotením návrhov predložených na financovanie z Európskeho obranného fondu“.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »