phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zmena v zasielaní ročných a záverečných správ

APVV upozorňuje, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.01.2022 (okrem VV 2020, pri ktorej sa ročné správy predkladajú do 05.04.2022). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných a záverečných správ predovšetkým v elektronickej podobe.

Oznámenie k verejnej výzve SK-CN 2021

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-CN 2021, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov.

PP H-EUROPE 2021 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 16.12.2021 zverejňuje poslednú časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021.

SK-PL 2021 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 15.12.2021 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-PL 2021.

Oznámenie k verejnej výzve SK-UA 2021

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-UA 2021, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov.

Predkladanie žiadostí v rámci verejnej výzvy SK-CZ RD 2021

Upozorňujeme, že podateľňa APVV je z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a súčasnému „lockdownu“ zatvorená pre verejnosť. Žiadosti predkladané v rámci verejnej výzvy SK-CZ RD 2021 je potrebné zasielať poštou na korešpondenčnú adresu: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »