phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Česko RD 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 4. 10. 2021, dátum ukončenia výzvy je 6. 12. 2021.

Zmena otváracích hodín podateľne

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že otváracie hodiny podateľne budú od 04.10.2021 upravené nasledovne.

Oznámenie k verejnej výzve PP H-EUROPE 2021

Na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 22.09.2021 sa posúva termín uzavretia verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021 na 15.10.2021. A v tomto zmysle bolo upravené úplné znenie výzvy.

Zverejnená výzva VV 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 10. 9. 2021, dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2021.

Zhodnotenie činnosti APVV

Z dôvodu nekonania sa tohtoročnej výročnej konferencie počas pretrvávajúcich preventívnych pandemických opatrení by sme vás chceli aspoň takouto formou informovať o činnosti agentúry v roku 2020 ako aj počas pandémie v roku 2021.

PP H-EUROPE 2021 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 13.08.2021 zverejňuje 1. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne po doručení ďalších žiadostí.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »