phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 11.1. do 22.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

Spolupráca vo výskumnom projekte GRANteD

Agentúra na podporu výskumu a vývoja a Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa agentúra zapojila do spolupráce vo výskumnom projekte GRANteD.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 4.1. do 11.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

Vymenovanie riaditeľa APVV

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval JUDr. Stanislava Mydla do funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja s účinnosťou od 01.12.2020 na základe výsledku výberového konania.

Zmena otváracích hodín podateľne

Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy (VV 2020) budú predĺžené otváracie hodiny podateľne dňa 23.11.2020 do 16:00 hod.. Napriek uvedenému, prosíme žiadateľov a širokú verejnosť, aby z dôvodu pretrvávajúcej pandémie uprednostnili zasielanie zásielok poštou a nie osobne do podateľne.

Vláda SR odsúhlasila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 11.11.2020 bol schválený iniciatívny materiál MŠVVaŠ SR: Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) s podtitulom „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »