Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Zverejnená výzva VV 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 25. 9. 2023, dátum ukončenia výzvy je 27. 11. 2023.

DS-FR 2022 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 29.06.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy DS-FR 2022.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Izrael RD 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Dátum vyhlásenia výzvy je 29.06.2023, dátum ukončenia výzvy je 07.09.2023.

Zmena vo výzve VV 2021

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2021 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

Zmena vo výzve VV 2020

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2020 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

Zmena vo výzve VV 2019

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2019 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »