Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Zmena vo výzve SK-SRB 2023

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje opravu Úplného znenia výzvy SK-SRB 2023 za účelom zosúladenia výzvy s partnerskou krajinou. Zmena sa týka úpravy obdobia na riešenie projektu.

Žiadatelia, ktorí majú rozpracované žiadosti  budú vyzvaní informačným systémom APVV  k ich úprave.

Žiadatelia, ktorí majú už podané žiadosti v informačnom systéme APVV budú vyzvaní agentúrou na ich úpravu.

Zmena vo výzve SK-PL 2023

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje opravu Úplného znenia výzvy SK-PL 2023 za účelom zosúladenia výzvy s partnerskou krajinou. Zmena sa týka úpravy obdobia na riešenie projektu.

Žiadatelia, ktorí majú rozpracované žiadosti budú vyzvaní informačným systémom APVV k ich úprave.

Žiadatelia, ktorí majú už podané žiadosti v informačnom systéme APVV budú vyzvaní agentúrou na ich úpravu.

Zmena vo výzve SK-CZ RD 2021

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-CZ RD 2021 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

Zmena vo výzve PP-MSCA 2022

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu PP-MSCA 2022 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

VV 2022 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 24. 05. 2023 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2022.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Srbsko 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej a Srbskej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 05. 2023, dátum ukončenia výzvy je 24. 07. 2023.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »