phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia k verejnej výzve VV 2020

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2020 o vydaní usmernenia k čerpaniu finančných prostriedkov po 01.08.

Oznámenie k verejnej výzve PP H-EUROPE 2021

Oznamujeme žiadateľom verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021, že na základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 09. júla 2021 sa rozširuje podpora projektových návrhov v rámci tejto výzvy o nasledujúcu časť programu Európskej únie Horizon Europe, a to: „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ a v tomto zmysle bolo upravené aj úplné znenie výzvy.

VV 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach pri dodatočne podporených projektoch

Agentúra dňa 15. 07. 2021 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2020 pri dodatočne podporených projektoch.

Dodatočné podporenie projektov v rámci VV 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vzhľadom na priaznivé rozpočtové možnosti pristúpila na základe rozhodnutia Predsedníctva a v zmysle súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k navýšeniu maximálneho objemu finančných prostriedkov alokovaných na verejnú výzvu VV 2020.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Rusko RD 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 6. 2021, dátum ukončenia výzvy je 31. 8. 2021.

Informácia k verejnej výzve VV 2020

Informácia pre všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2020.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »