phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Výzva na predkladanie ponúk

Agentúra na podporu výskumu a vývoja uverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na poskytnutie služby formou podprahovej zákazky.

Zmena v uplatňovaní cestovných náhrad

Agentúra oznamuje riešiteľom, že s účinnosťou od 1. apríla 2011 bude vreckové pre slovenských riešiteľov v rámci cestovných náhrad uplatnených pri pracovných cestách považovať za náklad nad rámec oprávnenia.

Spoločné zasadnutie

V súvislosti s ukončením programov, v ktorých agentúra vyhlasovala výzvy do roku 2010 sa dňa 4. 4. 2011 uskutoční Spoločné hodnotiace zasadnutie predsedníctva agentúry s radami programov.

EUROSTARS – uzatvorenie výzvy

Predsedníctvo agentúry uznesením zo dňa 14. 3. 2011 uzatvára verejnú výzvu EUROSTARS vyhlásenú 14. 11. 2008.

DO7RP – dočasné pozastavenie predkladania žiadostí k 14. 3. 2011

Predsedníctvo agentúry uznesením zo dňa 14. 3. 2011 dočasne pozastavuje predkladanie žiadostí vo výzve DO7RP.

Dočasné pozastavenie predkladania žiadostí vo výzve DO7RP

Agentúra na podporu výskumu a vývoja z technických dôvodov dočasne pozastavuje predkladanie žiadostí vo výzve DO7RP.

« 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 »