phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Obmedzenie prevádzky APVV

APVV oznamuje, že 9. a 10 augusta 2011 bude mať z technických príčin obmedzený režim prevádzky.

Ponuka práce

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu personalista – vedúci oddelenia.

Noví členovia predsedníctva

Vláda SR svojím uznesením č. 410 z 22. júna 2011 vymenovala troch členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Informácia k výzve Slovensko – Bulharsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje žiadateľom, ktorí podali návrh projektu v rámci bilaterálnej výzvy SK-BG 2010, že z dôvodu organizačných zmien na bulharskej strane nedošlo zatiaľ k podpísaniu protokolu.

10 rokov APVV

Dňa 27. 6. 2011 sa pod záštitou a za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroša Šefčoviča uskutočnila konferencia pri príležitosti 10. výročia vzniku APVV.

APVV skvalitňuje databázu expertov

S cieľom neustále zvyšovať objektívnosť a kvalitu hodnotiaceho procesu APVV hľadá skúsených odborníkov (bez obmedzenia v odborovom zameraní) na posudzovanie projektov výskumu a vývoja ochotných vypracovať posudky aj na viaceré projekty v rámci jednotlivých výziev agentúry.

« 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 »