phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Plánovaná odstávka on-line systému

APVV oznamuje, že z dôvodu technickej údržby bude on-line systém agentúry v stredu 8. februára 2012 nedostupný.

Bilaterálne výzvy – informácia pre predkladateľov ročnej/záverečnej správy

APVV oznamuje, že pre projekty riešené v rámci bilaterálnych výziev z technických príčin predlžuje termín na podanie ročnej/záverečnej správy o riešení projektu do 29. februára 2012.

Bilaterálne výzvy – informácia

Agentúra oznamuje záujemcom o bilaterálne výzvy, že na stránke zverejňuje prehľad aktuálnych a plánovaných výziev v rámci bilaterálnej spolupráce.

SK-AT 2010 – informácia pre predkladateľov ročnej správy

APVV oznamuje, že pre projekty riešené v rámci výzvy SK-AT 2010 z technických príčin predlžuje termín na podanie Ročnej správy o riešení projektu za rok 2011 do 29. februára 2012.

SK-PT 2010 – informácia pre predkladateľov ročnej správy

APVV oznamuje, že pre projekty riešené v rámci výzvy SK-PT 2010 z technických príčin predlžuje termín na podanie Ročnej správy o riešení projektu za rok 2011 do 29. februára 2012.

Informácia k výzve Slovensko – Grécko 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje žiadateľom, ktorí podali návrh projektu v rámci bilaterálnej výzvy SK-GR 2011, že Grécko v dôsledku vnútornej politickej situácie ešte nezačalo s procesom hodnotenia projektov.

« 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 »