phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

FWO hľadá expertov

Research Foundation – Flanders (FWO) hľadá medzinárodných odborníkov z rôznych vedných oblastí do expertných panelov Med5, Med6 a Panelu pre medzinárodnú spoluprácu.

Kandidáti môžu predložiť svoje prihlášky do 15. januára 2012.

Informácia o podaných žiadostiach

Logo VV 2011Agentúra oznamuje, že v rámci výzvy VV 2011 bolo podaných spolu 864 žiadostí o financovanie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Ponuka práce

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu samostatný odborný referent – finančný manažér projektov.

Upresnenie požiadavky výzvy

Logo VV 2011Agentúra upresňuje požiadavku verejnej výzvy týkajúcu sa osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja.
 
 

Týžden vedy a techniky 2011

Podujatie organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Odporúčanie k elektronickému odoslaniu žiadosti

Logo VV 2011Agentúra na základe poznatkov získaných na informačných dňoch k výzve VV 2011 v snahe predísť možným problémom pri podávaní žiadosti vydáva pre žiadateľov odporúčanie k elektronickému odoslaniu žiadosti.

« 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 »