phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Informačné dni APVV k výzve VV 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja organizuje v dňoch 10., 11. a 14. októbra 2011 informačné dni k verejnej výzve VV 2011 v Košiciach, v Žiline a v Bratislave.
Z dôvodu veľkého záujmu agentúra zmenila miesto konania informačného dňa v Košiciach.

Informácia pre predkladateľov Záverečnej správy o riešení projektu

APVV oznamuje, že z technických príčin predlžuje termín na podanie Záverečnej správy o riešení projektu do 31. októbra 2011.

Ponuka práce pre finančného kontrolóra

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu finančný kontrolór.

Zverejnená výzva VV 2011

Logo VV 2011Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 14. 9. 2011, dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2011.

Zažite noc výskumníkov 2011!

noc výskumníkov 2011 23. septembra na vás čakajú vedci v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Tatranskej Lomnici, Nitre a Spišskej Novej Vsi. Stánky s pokusmi a vynálezmi, prednášky vedcov, pozorovanie slnečnej aktivity a nočnej oblohy, ale aj hudobné vystúpenia, laserová show a mnoho ďalšieho...

Ponuka práce pre personalistu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu personalista – vedúci oddelenia.

« 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 »