phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Informácia o výzve Slovensko – Maďarsko 2010

Agentúra oznamuje žiadateľom, že z dôvodu reštrukturalizácie systému podpory vedecko-technickej spolupráce na maďarskej strane je nutné posunúť zasadnutie zmiešanej slovensko-maďarskej komisie podporujúcej dvojstrannú vedecko-technickú spoluprácu na jún 2011.

Technologická agentura ČR hľadá posudzovateľov

Technologická agentura ČR hľadá skúsených  zahraničných oponentov pre svoj nový program aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií Centra kompetence.

Nová výzva Slovensko – Srbsko 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Srbskej republiky na roky 2012 – 2013.

Zmena v hospodárení s poskytnutými prostriedkami

Agentúra oznamuje, že pre projekty financované vo výzvach SUSPP 2007 a SUSPP 2009 dochádza od roku 2011 k zmene v hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami.

Ponuka práce

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu metodik/analytik.

Predĺženie termínu ukončenia výzvy Slovensko – Francúzsko 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sa rozhodla z technických dôvodov predĺžiť termín na podávanie projektov.

Nový termín ukončenia výzvy Slovensko – Francúzsko 2011 je stanovený na pondelok 2. 5. 2011 12:00 hod.

« 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 »