phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia pre riešiteľov projektov APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja z dôvodu predkladania ročných a záverečných správ za rok 2010 upravuje 31. 1. 2011 otváracie hodiny podateľne.

VV 2010 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Logo VV 2010

Podľa znenia verejnej výzvy VV 2010 vyhlásenej dňa 24. 5. 2010 agentúra zverejňuje dňa 27. 1. 2011 rozhodnutia podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk.

Výzva na predkladanie ponúk

Agentúra na podporu výskumu a vývoja uverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na poskytnutie služby formou podprahovej zákazky. 

APVV má novú riaditeľku

Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 1. 11. 2010 RNDr. Lýdia Šuchová.

Poskytnutie údajov o technickej infraštruktúre

Prijímatelia finančných prostriedkov z APVV sú na základe pokynu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k identifikácii nakupovanej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, jej duplicít a efektívneho využívania povinní do 8. 11. 2010 poskytnúť údaje o  technickej infraštruktúre výskumu a vývoja zakúpenej od roku 2005 (prístroje, zariadenia, informačné, komunikačné a technologické celky a ostatné systémy).

Prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES r. 2011

Prieskum ESF 2010 Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu vyhlasuje v roku 2010 prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES vypísaných v roku 2011 so začiatkom riešenia v roku 2012.

« 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 »