phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Dočasné pozastavenie predkladania žiadostí vo výzve DO7RP

Agentúra na podporu výskumu a vývoja z technických dôvodov dočasne pozastavuje predkladanie žiadostí vo výzve DO7RP.

Informácia k programom APVV

V súlade s uznesením vlády SR č. 216 z 8. marca 2006 o programe LPP a s uznesením vlády SR č. 318 zo 4. apríla 2007 o programoch VMSP, SUSPP, VVCE a  PP7RP agentúra oznamuje, že tieto programy boli ukončené v roku 2010, a preto ďalšie výzvy v rámci týchto programov už neotvorí.

APVV hodnotila všeobecnú výzvu VV 2010

Logo VV 2010

Dňa 28. 2. 2011 sa uskutočnilo stretnutie Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja s predstaviteľmi odborových rád a poradných orgánov. Predmetom stretnutia bola analýza hodnotiaceho procesu všeobecnej výzvy VV 2010 s cieľom skvalitnenia hodnotenia výskumných projektov a zvýšenia objektívnosti tohto procesu.

Nová výzva Slovensko – Česko 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2012 – 2013.

Zmena v zabezpečení činnosti národných podporných štruktúr 7. RP

Agentúra oznamuje, že organizačné a technické zabezpečenie činnosti národných podporných štruktúr 7. RP prešlo začiatkom roka z Agentúry na podporu výskumu a vývoja do kompetencie Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Program PP7RP a verejná výzva DO7RP zostávajú naďalej v pôsobnosti APVV.

Viac informácií o súčasnom zabezpečení činnosti podporných štruktúr 7. RP poskytne Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (tel. číslo 02/591 02 611).

Ponuka práce

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu kontrolór.

« 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 »