Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Informácia o pripravovanej výročnej konferencii

Agentúra informuje o termíne pripravovanej Výročnej konferencie APVV 2024 dňa 9.10.2024 v Bratislave. Online registrácia pre záujemcov o účasť na konferencii bude zverejnená začiatkom júla 2024 spolu s programom a informáciami o mieste konania.

SK-AT 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 20.6.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-AT 2023.

Zmena vo verejnej výzve VV MVP 2024

Predsedníctvo APVV rozhodlo, že v rámci verejnej výzvy VV MVP 2024 sa posúva termín na predkladanie žiadosti z 28. 6. 2024 na 31. 7. 2024. Plánovaný začiatok riešenia podporených projektov sa v tomto prípade posúva z 1. 1. 2025 na 1. 2. 2025, pričom koniec riešenia projektov ostane nezmenný.  Uvedená zmena vyplynula z Vyjadrenia Výskumnej agentúry k aktualizácii Indikatívneho plánu hodnotenia výziev POO ...

VV 2023 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 24. 05. 2024 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2023.

SK-CN 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 15.05.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CN 2023.

Zomrela dlhoročná členka Rady MVTS

Vo štvrtok 9. mája 2024 vo veku 62 rokov nás navždy opustila dlhoročná členka Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS) a významná vedecká pracovníčka Ing. Mária Omastová, DrSc.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »