phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zverejnená výzva programov EUROCORES na rok 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na predkladanie návrhov na účasť v aktivitách ENV v rámci schémy EUROCORES v 4 nových programoch EUROCORES na rok 2010.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. február 2010, dátum ukončenia výzvy je 15. apríl 2010.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výberové konanie na miesto projektového manažéra Odboru projektov.

Seminár Právne aspekty projektov 7. RP

Seminár je zameraný na práva k duševnému vlastníctvu a zmluvné vzťahy súvisiace s prípravou a realizáciou projektov 7. RP.

Podpora výskumu a vývoja v malých podnikoch v štúdiu TA3

Až 100 tisíc eur môžu získať začínajúci podnikatelia od APVV. Táto pomoc je určená najmä malým podnikom, ktoré vznikli po roku 2005 a podnikajú na území Slovenska. O podmienkach získania podpory hovoril 11. novembra 2009 v štúdiu TA3 predseda Rady programu VMSP Jozef Šesták a riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja Ján Šedivý.

Nové Predsedníctvo APVV

Predsedníctvo APVV sa včera stretlo už v novom zložení. Desiati noví členovia, menovaní vládou SR s účinnosťou od 26. 10. 2009, si z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR prevzali dekréty a oboznámili sa so súčasným stavom a aktivitami agentúry.

« 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 »