phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Opustil nás RNDr. Ján Tirjak

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolegom a priateľom, že nás dňa 11. 6. 2010 náhle opustil náš dlhoročný kolega a priateľ RNDr. Ján Tirjak.

Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky na roky 2011 – 2012.

Nová výzva Slovensko – Maďarsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Maďarskej republiky na roky 2011 – 2012.

Z Výročnej konferencie APVV

Dňa 27. mája 2010 sa v Bratislave uskutočnila Výročná konferencia APVV, na ktorej agentúra zhodnotila činnosť za rok 2009 a informovala o aktivitách v nasledujúcom období.

Ponuka pracovného miesta

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu Odborný referent personalistiky a miezd.

Zverejnená výzva VV 2010 (Máj)

Logo VV 2010Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 24. 5. 2010, dátum ukončenia výzvy je 23. 7. 2010.

« 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 »