phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Ponuka práce

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu kontrolór.

Zmena doručovacej adresy

Agentúra oznamuje, že od 1. februára 2011 sa zmenilo číslo P.O.Boxu a PSČ v doručovacej adrese.

Nová výzva Slovensko – Francúzsko 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013.

VV 2010 – Informácia pre žiadateľov

Logo VV 2010

V súvislosti so zverejnením výsledkov hodnotenia projektov VV 2010 agentúra oznamuje, že:

Všetci žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu z výzvy VV 2010 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných posudkov, preto nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o zaslanie posudkov.

Zodpovedných riešiteľov všetkých schválených projektov budú v krátkom čase kontaktovať projektoví manažéri agentúry.

Informácia pre riešiteľov projektov APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja z dôvodu predkladania ročných a záverečných správ za rok 2010 upravuje 31. 1. 2011 otváracie hodiny podateľne.

VV 2010 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Logo VV 2010

Podľa znenia verejnej výzvy VV 2010 vyhlásenej dňa 24. 5. 2010 agentúra zverejňuje dňa 27. 1. 2011 rozhodnutia podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk.

« 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 »