phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Predĺženie termínu uzatvorenia verejnej výzvy VV 2010 (Máj)

Logo VV 2010Agentúra na podporu výskumu a vývoja sa rozhodla z technických dôvodov predĺžiť termín na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010 (Máj).
Nový termín uzatvorenia tejto výzvy bude 26. 7. 2010 o 12:00 hod.
Podpísaný originál žiadosti v listinnom vyhotovení treba doručiť agentúre do 26. 7. 2010 do 16.00 hod. Podateľňa agentúry bude otvorená do 16:00 hod. aj v piatok 23. 7. 2010.

Všetky ostatné podmienky verejnej výzvy VV 2010 (Máj) zostávajú v platnosti.

Zverejnená výzva PP7RP 2010

Logo PP7RP 2010Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 7. 2010, dátum ukončenia výzvy je 31. 12. 2010.

Nová výzva Slovensko – Portugalsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Portugalskej republiky na roky 2011 – 2012.

Slovensko – Rakúsko 2010 – sprístupnenie elektronickej služby podania návrhu projektu

Oznamujeme žiadateľom, že od dnešného dňa je sprístupnená elektronická služba na podanie návrhu na spoločný projekt.
Zároveň so sprístupnením služby zverejňujeme aj Manuál pre prácu s on-line systémom.

Slovensko – Maďarsko 2010 – sprístupnenie elektronickej služby podania návrhu projektu

Oznamujeme žiadateľom, že od dnešného dňa je sprístupnená elektronická služba na podanie návrhu na spoločný projekt.
Zároveň so sprístupnením služby zverejňujeme aj Manuál pre prácu s on-line systémom.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výberové konanie na miesto manažéra projektov v Odbore projektov.

« 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 »