phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informačné dni APVV k výzve VV 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja organizuje v dňoch 2. 6. 2010, 3. 6. 2010 a 10. 6. 2010 informačné dni k verejnej výzve VV 2010 vo Zvolene, v Prešove a v Žiline.

VV 2010 – zastavenie výzvy

Logo VV 2010Na základe odporúčania Rady vlády pre vedu a techniku Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prehodnotilo podmienky verejnej výzvy VV 2010 a s ohľadom na možnú vecnú diskrimináciu zrušilo bod 3 Požiadaviek verejnej výzvy VV 2010 dokumentu Úplné znenie verejnej výzvy.

Uznesením Predsedníctva zo dňa 17. 5. 2010 je verejná výzva VV 2010, vyhlásená 30. 4. 2010, zastavená dňom 18. 5. 2010.

Nová verejná výzva VV 2010 v aktualizovanom znení bude vyhlásená dňa 24. 5. 2010. Termín uzavretia výzvy VV 2010 bude 23. 7. 2010.

Nová výzva Slovensko – Bulharsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Bulharskej republiky na roky 2011 – 2012.

VV 2010 – sprístupnenie elektronickej služby predkladania žiadostí

Oznamujeme žiadateľom, že od dnešného dňa je sprístupnená elektronická služba predkladania žiadostí na riešenie projektov.
Zároveň so sprístupnením služby zverejňujeme aj Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov.

Výročná konferencia APVV

APVV pozýva všetkých záujemcov na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 27. 5. 2010 v Bratislave.

Ponuka pre expertov

Ak máte záujem spolupracovať s agentúrou a vypracovať nezávislé posudky na žiadosti o pridelenie prostriedkov APVV na riešenie projektov výskumu a vývoja, zaregistrujte sa do databázy expertov APVV.

« 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 »