phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Výzva na predkladanie ponúk

Agentúra na podporu výskumu a vývoja uverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na poskytnutie služby formou podprahovej zákazky. 

APVV má novú riaditeľku

Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 1. 11. 2010 RNDr. Lýdia Šuchová.

Poskytnutie údajov o technickej infraštruktúre

Prijímatelia finančných prostriedkov z APVV sú na základe pokynu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k identifikácii nakupovanej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, jej duplicít a efektívneho využívania povinní do 8. 11. 2010 poskytnúť údaje o  technickej infraštruktúre výskumu a vývoja zakúpenej od roku 2005 (prístroje, zariadenia, informačné, komunikačné a technologické celky a ostatné systémy).

Prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES r. 2011

Prieskum ESF 2010 Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu vyhlasuje v roku 2010 prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES vypísaných v roku 2011 so začiatkom riešenia v roku 2012.

Pokračovanie konania vo verejnej výzve VMSP 2009-II

Logo VMSP 2009-IIPredsedníctvo agentúry dňa 11. 10. 2010 svojím uznesením zrušilo pozastavenie konania v procese posudzovania žiadostí podaných vo výzve VMSP 2009-II, ktoré bolo vydané dňa 29. 3. 2010.

Na základe toho agentúra zverejňuje návrh rozhodnutia rady programu VMSP o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o projekt APVV v roku 2010

Predsedníctvo agentúry na svojom zasadnutí dňa 11. 10. 2010 schválilo aktualizovaný harmonogram verejných výziev na predkladanie žiadostí o projekt APVV v roku 2010.

« 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 »