phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

VV 2010 (Máj) – obnovenie prístupnosti systému

Služba elektronického systému podávania žiadostí na riešenie projektov je opäť prístupná. Za prípadné problémy sa žiadateľom ospravedlňujeme.

VV 2010 (Máj) – informácia pre žiadateľov

Služba elektronického systému podávania žiadostí na riešenie projektov je z technických príčin nedostupná. O jej sprístupnení budeme žiadateľov informovať aktualitou na hlavnej stránke.

Opustil nás RNDr. Ján Tirjak

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolegom a priateľom, že nás dňa 11. 6. 2010 náhle opustil náš dlhoročný kolega a priateľ RNDr. Ján Tirjak.

Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky na roky 2011 – 2012.

Nová výzva Slovensko – Maďarsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Maďarskej republiky na roky 2011 – 2012.

Z Výročnej konferencie APVV

Dňa 27. mája 2010 sa v Bratislave uskutočnila Výročná konferencia APVV, na ktorej agentúra zhodnotila činnosť za rok 2009 a informovala o aktivitách v nasledujúcom období.

« 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 »