phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia pre žiadateľov vo verejnej výzve VMSP 2009-II

Logo VMSP 2009-IIPredsedníctvo agentúry pozastavuje k 29. 3. 2010 konanie súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov pre žiadosti o finančnú podporu APVV v rámci verejnej výzvy VMSP 2009-II.

Konferencia NANOVED & NANOTECH & TECHTRANSFER 2010

Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita a Agentúra na podporu výskumu a vývoja pripravujú spoločnú medzinárodnú konferenciu o nanovedách, nanotechnológiách, nanomateriáloch, nanomedicíne a technologickom transfere.

Ako eticky publikovať vo vede

Cieľom konferencie je upozorniť na dôležitosť dodržiavania etických princípov v publikačnej činnosti, podeliť sa so skúsenosťami z oblasti boja proti plagiátorstvu a oboznámiť účastníkov konferencie s možnosťami autorsko-právnej ochrany diela.

Aktualizácia výzvy DO7RP z 28. 11. 2008

Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja schválilo aktualizáciu vyhlásenej otvorenej verejnej výzvy na podávanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov v rámci 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (Euratom).

Aktualizovaná výzva v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú výzvu s názvom Otvorená verejná výzva na podávanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov v rámci 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (DO7RP).

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o projekt APVV v roku 2010

Predsedníctvo agentúry na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2010 schválilo predpokladaný harmonogram verejných výziev na predkladanie žiadostí o projekt APVV v roku 2010.

Zverejnená výzva programov EUROCORES na rok 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na predkladanie návrhov na účasť v aktivitách ENV v rámci schémy EUROCORES v 4 nových programoch EUROCORES na rok 2010.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. február 2010, dátum ukončenia výzvy je 15. apríl 2010.

« 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »