phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Nová výzva Slovensko – Maďarsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Maďarskej republiky na roky 2011 – 2012.

Z Výročnej konferencie APVV

Dňa 27. mája 2010 sa v Bratislave uskutočnila Výročná konferencia APVV, na ktorej agentúra zhodnotila činnosť za rok 2009 a informovala o aktivitách v nasledujúcom období.

Ponuka pracovného miesta

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu Odborný referent personalistiky a miezd.

Zverejnená výzva VV 2010 (Máj)

Logo VV 2010Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 24. 5. 2010, dátum ukončenia výzvy je 23. 7. 2010.

Informačné dni APVV k výzve VV 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja organizuje v dňoch 2. 6. 2010, 3. 6. 2010 a 10. 6. 2010 informačné dni k verejnej výzve VV 2010 vo Zvolene, v Prešove a v Žiline.

VV 2010 – zastavenie výzvy

Logo VV 2010Na základe odporúčania Rady vlády pre vedu a techniku Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prehodnotilo podmienky verejnej výzvy VV 2010 a s ohľadom na možnú vecnú diskrimináciu zrušilo bod 3 Požiadaviek verejnej výzvy VV 2010 dokumentu Úplné znenie verejnej výzvy.

Uznesením Predsedníctva zo dňa 17. 5. 2010 je verejná výzva VV 2010, vyhlásená 30. 4. 2010, zastavená dňom 18. 5. 2010.

Nová verejná výzva VV 2010 v aktualizovanom znení bude vyhlásená dňa 24. 5. 2010. Termín uzavretia výzvy VV 2010 bude 23. 7. 2010.

« 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 »