Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Podateľňa bude v dňoch 30.1. a 31.1.2023 otvorená

Podateľňa bude v dňoch 30.1. a 31.1.2023 otvorená z dôvodu doručovania ročných a záverečných správ k projektom APVV.

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po ukončení riešenia projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Podateľňa bude v pondelok dňa 16.01.2023 otvorená

Podateľňa bude v pondelok  dňa 16.01.2023 otvorená z dôvodu uzávierky výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike (DS-FR 2022)

Úprava otváracích hodín podateľne

Podateľňa bude od 09.01.2023 do odvolania pre verejnosť otvorená 3 dni v týždni podľa rozpisu na web stránke agentúry a to v zmysle prijatých opatrení v súlade s príkazom ministra k zníženiu spotreby energií v budovách rezortných organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.

Zmena v zasielaní ročných a záverečných správ

APVV upozorňuje, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.01.2023 pri ročných správach a do 30.1.2023 pri záverečných správach (okrem VV 2021 a SK-CZ RD 2021, pri ktorých sa ročné správy predkladajú do 05.04.2023). APVV opätovne vyžaduje predkladanie ročných a záverečných správ do APVV v elektronickej a listinnej podobe v zmysle platných záväzných podmienok.

Hromadné čerpanie dovoleniek

v dňoch 22.12. 2022 až 27.12.2022 je agentúra zatvorená a zamestnanci si hromadne čerpajú dovolenky v zmysle prijatých opatrení v súlade s príkazom ministra k zníženiu spotreby energií v budovách rezortných organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zamestnanci agentúry Vám budú opäť k dispozícii od 28.12.2022.

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »