phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Rusko RD 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 6. 2021, dátum ukončenia výzvy je 31. 8. 2021.

Informácia k verejnej výzve VV 2020

Informácia pre všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2020.

Vyhlásenie výzvy PP H-EUROPE 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.

VV 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 14. 05. 2021 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2020.

Zmena otváracích hodín podateľne

Oznamujeme, že otváracie hodiny podateľne budú od pondelka 17.5.2021nasledovnom režime.

Podateľňa opäť otvorená

Oznamujeme, že podateľňa bude opäť otvorená od pondelka 26.4.2021 v nasledovnom režime.

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »