phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia k verejnej výzve PP-COVID 2020

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo výzve PP-COVID 2020, že v súčasnosti prebieha úprava podporených projektov v zmysle rozhodnutia odborovej rady a ich kontrola z hľadiska projektového a finančného manažmentu a zároveň vyhodnotenie projektov podporených v rámci schémy štátnej pomoci - udelenie štátnej pomoci.

PP-COVID 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 10.09.2020 zverejňuje rozhodnutie Rady programu APVV na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020.

Zhodnotenie činnosti APVV

Z dôvodu nekonania sa tohtoročnej výročnej konferencie počas pretrvávajúcej pandémie by sme vás chceli aspoň takouto formou informovať o činnosti agentúry v roku 2019 ako aj počas pandémie v roku 2020.

Nedostupnosť informačných systémov 26. 08. 2020 po 14:00 hod.

Dňa 26. 08. 2020 môžu byť nedostupné informačné systémy agentúry v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod., z dôvodu úpravy prístupu na internet zo strany dodávateľa.

Obmedzenie prevádzky APVV

V piatok 10. júla 2020 bude budova agentúry zatvorená z dôvodu plánovanej odstávky vody. Zamestnanci budú pracovať z domu a všetky informačné systémy, webová stránka a e-mailová pošta budú dostupné.

Zmena otváracích hodín podateľne

Agentúra oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2020 bude podateľňa otvorená v čase od 9:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »