phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vyhlásenie výzvy Slovensko - Srbsko 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.
 
Dátum vyhlásenia výzvy je 19. 4. 2021, dátum ukončenia výzvy je 21. 6. 2021.

Vyhlásenie výzvy Slovensko - Ukrajina 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.
 
Dátum vyhlásenia výzvy je 19. 4. 2021, dátum ukončenia výzvy je 21. 6. 2021.

Vyhlásenie výzvy Slovensko - Taiwan 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan).

Dátum vyhlásenia výzvy je 1. 4. 2021, dátum ukončenia výzvy je 2. 6. 2021.

SK-AT 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 30.03.2021 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-AT 2020.

Oznámenie k predlžovaniu riešenia projektov VV 2016 a VV 2017

Pri riešiteľoch projektov v rámci verejných výziev VV 2016 a VV 2017, ktorí si predĺžia dobu riešenia projektov v nadväznosti na situáciu s COVID-19, neplatí počas tejto doby podmienka oprávnenosti jednej fyzickej osoby – zodpovedného riešiteľa byť v rámci grantovej schémy všeobecných výziev len v jednom projekte súčasne.

Informácia k verejnej výzve VV 2016

Agentúra oznamuje, že na základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné, na základe žiadosti, predĺžiť lehotu na riešenie projektov Verejnej výzvy VV 2016, ktoré mali ukončiť riešenie do 30. júna 2021. Predĺženie lehoty riešenia projektov je možné o maximálne 6 mesiacov z dôvodu pandémie koronavírusu. Pre ďalšie informácie je potrebné kontaktovať projektových manažérov jednotlivých projektov.

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »