Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Hromadné čerpanie dovoleniek

v dňoch 22.12. 2022 až 27.12.2022 je agentúra zatvorená a zamestnanci si hromadne čerpajú dovolenky v zmysle prijatých opatrení v súlade s príkazom ministra k zníženiu spotreby energií v budovách rezortných organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zamestnanci agentúry Vám budú opäť k dispozícii od 28.12.2022.