phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia k verejnej výzve PP-COVID 2020

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo výzve PP-COVID 2020, že v súčasnosti prebieha úprava podporených projektov v zmysle rozhodnutia odborovej rady a ich kontrola z hľadiska projektového a finančného manažmentu a zároveň vyhodnotenie projektov podporených v rámci schémy štátnej pomoci - udelenie štátnej pomoci.

Začiatok uzatvárania zmlúv predpokladáme koncom septembra 2020 a poskytnutie FP v priebehu októbra 2020 s možnosťou refundácie od začiatku riešenia projektu.

Začiatok riešenia projektov zostáva nezmenený v zmysle výzvy od 16.09.2020.