Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Nedostupnosť informačných systémov z dôvodu systémovej údržby

Dňa 13. 09. 2022 od 9:00 do 10:00 hod. bude prebiehať systémová údržba informačných systémov. Počas vykonávanej údržby budú nedostupné systémy na podávanie, riešenie a hodnotenie projektov (https://is.apvv.sk/https://portal.apvv.sk/, https://site.apvv.sk/).