phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 11.1. do 22.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.