Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Oznámenie k predlžovaniu riešenia projektov VV 2018 a VV 2019

Pri riešiteľoch projektov v rámci verejných výziev VV 2018 a VV 2019, ktorí si predĺžia dobu riešenia projektov v nadväznosti na situáciu s COVID-19, neplatí počas tejto doby podmienka oprávnenosti jednej fyzickej osoby – zodpovedného riešiteľa byť v rámci grantovej schémy všeobecných výziev len v jednom projekte súčasne.