Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Oznámenie k termínu zverejnenia rozhodnutí vo verejnej výzve SK-CZ-RD 2021

Informujeme žiadateľov, že po dohode s českým partnerom budú rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí finančných prostriedkov v rámci bilaterálnej vedeckej výzvy SK-CZ-RD 2021 zverejnené dňa 30.júna 2022.