Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Oznámenie k verejnej výzve SK-SRB 2023

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2023, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov. Agentúra po dohode s partnerskou stranou pristúpi k posunutiu začiatku riešenia projektov z 01.01.2024 na 01.03.2024, pričom koniec riešenia projektov ostane nezmenný.

K posunutiu termínov došlo z dôvodu nedodržania vzájomne dohodnutého harmonogramu na srbskej strane. Agentúra má k dnešnému dňu splnené všetky úlohy, ktoré jej zo znenia výzvy vyplývajú, vrátane hodnotiaceho procesu na slovenskej strane, v stanovenom termíne. Momentálne sa čaká na výsledky hodnotiaceho procesu na partnerskej strane a na výsledky zasadnutia zmiešanej slovensko-srbskej komisie.