Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Podateľňa bude v dňoch 30.1. a 31.1.2023 otvorená

Podateľňa bude v dňoch 30.1. a 31.1.2023 otvorená z dôvodu doručovania ročných a záverečných správ k projektom APVV.