Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Podateľňa bude v pondelok dňa 16.01.2023 otvorená

Podateľňa bude v pondelok  dňa 16.01.2023 otvorená z dôvodu uzávierky výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike (DS-FR 2022)