phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Predĺženie opatrení proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej až do 28.2.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.