Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Predsedníctvo APVV

Predsedníctvo APVV zložené z významných slovenských vedcov a výskumníkov si na svojom zasadnutí dňa 11.01.2024 opätovne zvolilo za svojho predsedu Dr. Ing. Roberta Mistríka a za podpredsedu Dr. h. c. Ing. Petra Fodreka, PhD., hosť. prof. V zmysle platného Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja.