Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov VV 2022, SK-FR 2022 a DS-FR 2022

Agentúra upozorňuje riešiteľov projektov VV 2022, SK-FR 2022 a DS-FR 2022, že v zmysle záväzných podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektov a usmernení k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov nie je možné vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2023 Agentúre. Nevyčerpané finančné prostriedky je možné vrátiť v zmysle záväzných podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami až po ukončení riešenia projektu. V zmysle uvedeného platí, že nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2023 budú presunuté do nasledovného roku 2024.