Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Problematika plagiátorstva v žiadostiach APVV

Predsedníctvo APVV sa na svojom ostatnom zasadnutí so znepokojením zaoberalo prípadom plagiátorstva, nakoľko bola identifikovaná žiadosť žiadateľa, ktorá z veľkej časti kopírovala už raz financovaný projekt.

Predsedníctvo APVV v tejto súvislosti žiada všetkých žiadateľov a riešiteľov projektov APVV o dodržiavanie vedeckej integrity a etiky. Predsedníctvo APVV súčasne apeluje na žiadateľské organizácie, aby v prípade zistenia čo i len potenciálneho plagiátorstva v žiadostiach a vedecko-výskumných výstupoch, toto riadne preverili a pri potvrdení plagiátorstva prijali jasné a dôrazné opatrenia.

V prípade opakovania sa podobného prípadu Predsedníctvo APVV zváži prijatie adekvátnych opatrení vo vzťahu k jednotlivcom, riešiteľským kolektívom ako aj ich zamestnávateľov.