Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Problematika ročných a záverečných správ projektov

Predsedníctvo APVV sa na svojom ostatnom zasadnutí zaoberalo problematikou priebežného a záverečného hodnotenia projektov a s tým súvisiacim podávaním ročných a záverečných správ k projektom.

Predsedníctvo APVV v tejto súvislosti žiada všetkých riešiteľov projektov APVV o dodržiavanie vedeckej integrity a etiky. Predsedníctvo APVV súčasne apeluje na riešiteľské organizácie, aby v prípade zistenia nedodržania podmienok financovania, alebo neexistujúcich výstupov, tieto riadne preverili a pri ich potvrdení prijali jasné a dôrazné opatrenia.

V prípade ak dôjde k zisteniu podobných prípadov, predsedníctvo APVV zváži prijatie adekvátnych opatrení vo vzťahu k jednotlivcom ako aj riešiteľským organizáciám.