Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Úprava otváracích hodín podateľne

Podateľňa bude od 09.01.2023 do odvolania pre verejnosť otvorená 3 dni v týždni podľa rozpisu na web stránke agentúry a to v zmysle prijatých opatrení v súlade s príkazom ministra k zníženiu spotreby energií v budovách rezortných organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.