Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Zmena v zasielaní ročných a záverečných správ

APVV upozorňuje, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.01.2023 pri ročných správach a do 30.1.2023 pri záverečných správach (okrem VV 2021 a SK-CZ RD 2021, pri ktorých sa ročné správy predkladajú do 05.04.2023). APVV opätovne vyžaduje predkladanie ročných a záverečných správ do APVV v elektronickej a listinnej podobe v zmysle platných záväzných podmienok.