Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Zomrela bývalá predsedníčka Rady pre spoločenské vedy

Spomienka súčasného predsedu Rady pre spoločenské vedy prof. Ing. Zdeňka Dvořáka, PhD.

 

Česť pamiatke veľkej dámy, našej drahej profesorke Marte Orviskej.

Ako novozvolený člen Rady pre spoločenské vedy APVV som si v apríli 2019 na prvom zasadnutí náhodne prisadol k pani profesorke Orviskej, už skúsenej členke Rady. Bol to okamih, ktorý veľmi ovplyvnil našu ďalšiu intenzívnu spoluprácu.

V čase prípravy výzvy APVV pre nové projekty zamerané na zvládanie pandémie COVID-19 sme spolu boli nominovaní za našu Radu do prierezovej Rady pre COVID. V roku 2021 som s radosťou podporil voľbu pani profesorky Orviskej za predsedníčku Rady pre spoločenské vedy, bola to výborná voľba.

Pani profesorka ďakujem za Váš entuziazmus, ťah smerom k cieli, skvelú organizátorskú prácu, výborné vedenie jednotlivých zasadnutí Rady. Bolo mi potešením sa pri príprave zasadnutí i pri riešení iných tém, priebežne s Vami radiť a podporovať Vás. Ďakujem Vám za ústretovosť s akou ste sa snažili riešiť problémy, za Vaše komplexné náhľady na riešené témy.

Ďakujem za posledné naše telefonáty, kde ste ma oslovili, aby som sa stal po Vás predsedom našej Rady. Dúfam, že naša Rada pre spoločenské vedy bude ďalej fungovať v duchu Vašich zásad pre čestnosť, spravodlivosť a objektívnosť.

Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a trvalú spomienku Vám.

S vďakou

Zdeněk Dvořák

 

Zomrela prof. Ing. Marta Orviská, PhD. | Aktuality | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)