phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 25.11. do 9.12.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.
Dátum poslednej zmeny: 25.11.2021