phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Oznámenie k verejnej výzve SK-SRB 2021

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2021, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov. Agentúra poskytne bližšie informácie po vyriešení situácie na partnerskej strane. Nový predpokladaný termín začiatku riešenia podporených projektov je od 01.03.2022. Koniec riešenia projektov sa nebude posúvať.

K posunutiu termínov došlo z dôvodu nedodržania vzájomne dohodnutého harmonogramu na srbskej strane. Agentúra má k dnešnému dňu splnené všetky úlohy, ktoré jej zo znenia výzvy vyplývajú, vrátane hodnotiaceho procesu na slovenskej strane, v stanovenom termíne. Momentálne čakáme na výsledky hodnotiaceho procesu na partnerskej strane a na výsledky zasadnutia zmiešanej slovensko-srbskej komisie.