Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Zmena v zasielaní monitorovacích správ

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie monitorovacích správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.03.2022. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie monitorovacích správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie monitorovacej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu monitorovacích správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať do APVV.