Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Infekčné ochorenie COVID – 19 a administratívne procesy v APVV

APVV informuje žiadateľov a prijímateľov, že aj napriek dodržiavaniu všetkých protipandemických opatrení šírenie infekčného ochorenia COVID – 19 môže ovplyvniť administratívny chod APVV. Z tohto dôvodu môžu byť niektoré administratívne procesy spomalené, za čo sa ospravedlňujeme. Projektová agenda a s tým súvisiace činnosti budú vybavované v zákonných lehotách avšak môže dôjsť k ich oneskoreniu oproti bežným termínom, v ktorých sa zvyknú vybavovať. Ďakujeme za pochopenie.