phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Oznámenie k verejnej výzve SK-UA 2021

V súvislosti so situáciou na Ukrajine a s ňou súvisiacou podporou ukrajinských vedcov Agentúra na podporu výskumu a vývoja aktualizovala Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-UA 2021. Uvedené záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2022 a v celom rozsahu nahrádzajú doterajšie Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-UA 2021.

Znenie nových záväzných podmienok nájdete tu.