Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-FR-2015-0015 Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 292.00Slovensko – Francúzsko 2015 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch