Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-15-0164 Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overovania meracích zariadení. Slovenská legálna metrológia, n.o. 248 665.00VV 2015 Technické vedy zk-apvv-15-0164.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch