Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-15-0295 Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu Ústav merania SAV 250 000.00VV 2015 Technické vedy zk-apvv-15-0295.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch