phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-18-0023 Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta 249 908.00VV 2018 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2020