phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-18-0066 Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže Slovenská legálna metrológia, n.o. 247 802.00VV 2018 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2020