Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-S-0031-07 Bezpečnostná infraštruktúra mobilných agentov na mobilných a internetových sieťach Ardaco, a.s. 8 796.00
(265 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0030-07 Bezpečný kombinovaný prenos hlasu a dát pre mobilnú komunikáciu Ardaco, a.s. 8 796.00
(265 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0029-07 Enzymaticky katalyzovaná biotransformácia prírodného trans-2-hexenálu na trans-2-hexenol Monoprix, spol. s r.o. 16 596.00
(500 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy -
VMSP-S-0028-07 Výskum koncepcií elektromechanických pohonov dvojhriadeľových hnietičov gumových zmesí Transmisie engineering a.s. 12 182.00
(367 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0027-07 Špeciálne papiere Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. 16 265.00
(490 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0025-07 Zlepšovanie kvality a zvyšovanie výkonnosti MSP aplikáciou metód maximalizácie podnikateľského úspechu BPM Consulting, s.r.o. 14 870.00
(448 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0024-07 Analýza možnosti využitia VEP /vedľajšie energetické produkty / z produkcie ENO v podnikateľskej činnosti TMG,a.s. TMG,a.s. 16 430.00
(495 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0022-07 Využitie ichtyoterapie na liečenie kožných ochorení Scientica, s.r.o. 15 534.00
(468 000 Sk)
VMSP 2007 Lekárske vedy -
VMSP-S-0020-07 Inovácia špeciálneho banského zariadenia na sekundárne rozpojovanie vyťaženej horniny BARON BSN 20 za účelom zvýšenia jeho spoľahlivosti a úžitkových vlastností KWD s.r.o. 3 186.00
(96 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0017-07 Technológie pre manipuláciu, čistenie a obslužné činnosti pri spracovaní kremíkových wafrov po rezaní ULTRAZVUK, s.r.o. 16 596.00
(500 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0016-07 Syntetické zeolity na báze odpadových moriacich roztokov z povrchových úprav hliníka Gabriel Šereda - Profichema 16 596.00
(500 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0015-07 Možnosti prípravy špeciálnych vlákien na báze biopolymérov Výskumný ústav chemických vlákien,a.s. 16 596.00
(500 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0014-07 Vypracovanie projektovej štúdie pre výskum a vývoj veterných mikrozdrojov elektrickej energie JOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s. 11 385.00
(343 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0012-07 Využitie vlákien z vedľajších produktov výroby bioetanolu prvej generácie Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Bratislava 16 530.00
(498 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0011-07 Využitie odpadového vápenného mlieka z výroby acetylénu na výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého pre priemyselné aplikácie Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. 16 430.00
(495 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »