phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-II-0036-09 Integrovaný systém pre výrobu a logistiku Software-Industry, s.r.o. 44 234.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0036-09.pdf
VMSP-II-0038-09 Vývoj rady parných motorov s rotujúcim piestom, na princípe Wankelovho motora, pre využitie obnoviteľných zdrojov energie. TUVATECH, s.r.o 100 000.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0038-09.pdf
VMSP-II-0042-09 Neinvazívne monitorovanie stresu a vybraných fyziologických funkcií človeka využitím progresívnych metód a nanotechnológií. R-DAS, s.r.o. 63 518.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0042-09.pdf
VMSP-P-0003-07 Výskum výroby kolamínfosfátu VUP, a.s. 146 783.00
(4 422 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0003-07.pdf
VMSP-P-0004-07 Výskum výroby 4-bróm-1-buténu a vyšších omega-bróm-alfa-alkénov VUP, a.s. 165 538.00
(4 987 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0004-07.pdf
VMSP-P-0004-09 Inteligentné riadenie servisného robota ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 199 932.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0004-09.pdf
VMSP-P-0005-07 Výskum prípravy metylesterov karboxylových kyselín VUP, a.s. 161 820.00
(4 875 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0005-07.pdf
VMSP-P-0006-09 Výskum technológie laserovej ablácie ochrannej vrstvy Al-Si pokovenej ultra-pevnej ocele AVANTEK, spol. s r.o. 200 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0006-09.pdf
VMSP-P-0007-09 PROgresívne polypropylénové VLÁkna pre silikátové KOmpozity Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 142 430.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0007-09.pdf
VMSP-P-0008-07 Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 162 650.00
(4 900 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0008-07.pdf
VMSP-P-0008-09 Elektronické zabezpečovacie zariadenie železničného priecestia Procesná automatizácia, a.s. Košice 76 772.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0008-09.pdf
VMSP-P-0009-09 Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 200 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0009-09.pdf
VMSP-P-0011-09 Produktívne zváracie technológie pre opravy jadrovoenergetických zariadení PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 200 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0011-09.pdf
VMSP-P-0012-07 Výroba extraktov z vybraných liečivých rastlín s dôrazom na determináciu a štandardizáciu účinných látok a ich využitie pri výrobe finálnych výrobkov Calendula, a.s. Nová Ľubovňa, Slovensko 142 601.00
(4 296 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0012-07.pdf
VMSP-P-0012-09 Výskum výroby trimetyloletánu VUP, a.s. 198 482.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0012-09.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019