phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
DS-2016-0052 Dunaj spája omiky Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav 6 215.00DS 2016 Prírodné vedy -
DS-2016-0009 Relativistické efekty v molekulových materiáloch založených na komplexoch zlata: katalytická aktivita, prenos protónov a NMR vlastnosti Ústav anorganickej chémie SAV 5 000.00DS 2016 Prírodné vedy -
DS-2016-0013 Nedeštruktívne hodnotenie prostredníctvom Barkhausenovho šumu Žilinská univerzita v Žiline 5 000.00DS 2016 Technické vedy -
DS-2016-0016 Plávajúci fotokatalyzátor so synergickou adsorpčnou funkciou Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 000.00DS 2016 Prírodné vedy -
ESF-RNP-1306 Functional Dynamics in Complex Chemical and Biological Systems Prírodovedecká fakulta UK 12 000.00ESF 2006 - -
ESF-RNP-1106 Arrays of Quantum Dots and Josephson Junctions Elektrotechnický ústav SAV 6 000.00ESF 2006 - -
ESF-RNP-1006 Electron and Ion Processes Applied Molececules Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK 7 500.00ESF 2006 - -
ESF-RNP-0906 Nanoscience and engineering in superconductivity Ústav experimentálnej fyziky SAV 10 000.00ESF 2006 - -
ESF-RNP-0806 Automata:from Mathematics to Applications (AutoMathA) Fakulta Matematiky Fyziky a Informatiky UK 12 500.00ESF 2006 - -
ESF-RNP-0706 Representations of the Past. European historiografies in 19th and 20th centuries HÚ Slovenská akadémia vied 3 000.00ESF 2006 - -
ESF-RNP-0506 Thin oxide films for novel oxide devices Elektrotechnický ústav SAV 4 000.00ESF 2006 - -
ESF-RNP-0306 Molecular Simulations in Biosystems and Material Science Prírodovedecká fakulta UPJŠ 10 000.00ESF 2006 - -
ESF-RNP-0206 Methods of Integrable Systems, Geometry, Applied Mathematics Fyzikálny ústav SAV 4 000.00ESF 2006 - -
ESF-RNP-0106 Highly frustrated magnets Prírodovedecká fakulta UPJŠ 10 000.00ESF 2006 - -
ESF-EC-0002-06 Growth of the Inner Core: Structure and Dynamics (GRICO) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 113 490.00
(3 419 000 Sk)
ESF 2006 Prírodné vedy zk-esf-ec-0002-06.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019