phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-AT-0023-10 Disrupcia génov v zelenej riase Chlamydomonas reinhardtii Univerzita Komenského v Bratislave 2 442.00Slovensko – Rakúsko 2010 Prírodné vedy -
PP7RP-0053-10 Search for extrasolar planets around hot stars Astronomický ústav SAV 2 517.00PP7RP 2010 - -
SK-MAD-01106 Vrchné časti hydrotermálnych systémov s väzbou na ryolitový magmatizmus Geologický ústav SAV 2 522.00
(76 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
PP7RP-0027-08 Payments for Hydrological Ecosystem Services of Forests: New Valuation and Marketing Methods Facing Uncertainty of Global Climate Change and Incomplete Information in Decision-Making Ústav Krajinnej ekológie, SAV 2 555.00
(77 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP7RP-0032-10 New drugs targeting influenza virus polymerase Virologický ústav, SAV 2 566.00PP7RP 2010 - -
SK-AT-0020-08 Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Rakúsko 2008 Prírodné vedy -
SK-RU-0005-07 Štruktúra snehovej pokrývky a modely všeobecnej cirkulácie atmosféry Ústav hydrológie, SAV 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Rusko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0100-07 Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov-2 Elektrotechnická fakulta ŽU 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-HU-0024-08 Kapacitný spektrometer s vysokou citlivosťou na vyšetrovanie elektrických charakteristík a porúch v polovodičových kvantových štruktúrach Fyzikálny ústav, SAV 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Technické vedy -
SK-MAD-00506 Identifikácia genotypov marhúľ pomocou mikrosatelitných markerov Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, SCPV - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
PP7RP-0047-08 Bio - inspired nanohybrids via polymer interface mediated self - assembly of functional nanoparticles Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 2 589.00PP7RP 2008 - -
SK-RO-0025-12 Multikultúrne regióny, kultúrne dedičstvo a ich súčasné výzvy v Rumunsku a na Slovensku Prešovská univerzita v Prešove 2 600.00Slovensko – Rumunsko 2012 Spoločenské vedy -
SK-BUL-023-06 Ochranárska genetika zriedkavých druhov drevín a živočíchov Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene 2 615.00
(78 800 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-RU-0006-07 Antivírusové látky voči ľudským enterovírusom: protektívna a terapeutická účinnosť Slovenská zdravotnícka univerzita 2 622.00
(79 000 Sk)
Slovensko – Rusko 2007 Prírodné vedy -
SK-CZ-0028-07 Hodnotenie syntetických pšeníc na rezistenciu proti biotickým stresom a charakterizácia glutenínových alel SCPV VÚRV Piešťany 2 622.00
(79 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Pôdohospodárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019