Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Bulharsko 2006
Výzva na podávanie projektov pre bilaterálnu vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou na roky 2007 – 2008

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva SR vypisuje dňa 15. júna 2006 výzvu na podávanie návrhov výskumných projektov v rámci bilaterálneho programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou. Výzva bude uzavretá 15. augusta 2006.
Predmetom výzvy je prostredníctvom financovania spoločných projektov podporiť bilaterálnu vedecko – technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou v rámci "Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vedecko – technickej spolupráci", podpísanej dňa 1. decembra 2005 v Sofii. Hlavným cieľom riešenia bilaterálnych projektov je podpora mobility vedcov oboch krajín v dohodnutých prioritných výskumných oblastiach.

Aktualizácia | Pridané: 18. 6. 2009

Upozornenie

Dňa 16. marca 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie č.110/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest. Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 34,86 eur.

Podklady k výzve