Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Česko 2009
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2010-2011

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike.

Aktualizácia | Pridané: 15. 6. 2009

Predĺženie termínu ukončenia výzvy Slovensko - Česko 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sa rozhodla z technických dôvodov predĺžiť termín na podávanie projektov do 17. 6. 2009 13:00 hod.

Podklady k výzve

Vzor prázdneho formulára