Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Čína 2009

Slovensko – Čína 2009
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky na roky 2010 - 2011

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 1997 v Pekingu, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja (VaV) podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Podklady k výzve

Vzory prázdnych formulárov