Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Poľsko 2009
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Poľskej republiky na roky 2010-2011

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. novembra 2004 vo Varšave, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Aktualizácia | Pridané: 2. 6. 2010

Upozornenie

Dňa 16. marca 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie č. 110/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest. Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 34,86 eur.

Aktualizácia | Pridané: 28. 5. 2009

Predĺženie termínu ukončenia výzvy Slovensko – Poľsko 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sa rozhodla z technických dôvodov predĺžiť termín na podávanie projektov do 1. 6. 2009 14:00 hod.

Podklady k výzve

Vzory prázdnych formulárov